KADAR SEWAAN DAN BAYARAN PAKAIAN AKADEMIK GRADUAN UPM | BAHAGIAN KEMASUKAN DAN BAHAGIAN URUS TADBIR AKADEMIK
» ARTIKEL » KADAR SEWAAN DAN BAYARAN PAKAIAN AKADEMIK GRADUAN UPM

KADAR SEWAAN DAN BAYARAN PAKAIAN AKADEMIK GRADUAN UPM

Pakaian Akademik Graduan UPM disediakan kepada para graduan peringkat Prasiswazah (Bacelor dan Diploma) dan Siswazah (Master dan PhD) semasa upacara Majlis Konvokesyen di UPM. Para graduan UPM juga dibenarkan untuk menyewa atau membeli pakaian akademik berdasarkan kadar harga yang ditetapkan dan segala urusan hendaklah dengan Bahagian Urus Tadbir Akademik.

 

Berikut adalah maklumat kadar harga belian dan bayaran cagaran sewaan pakaian akademik mengikut kategori pengajian.

 

Bil

Pakaian Akademik

Kadar Harga Belian (RM)

Wang Cagaran Sewaan

(RM)

1.

Jubah (Diploma)

150.00

50.00

2.

Jubah (Bacelor)

280.00

50.00

3.

Jubah (Master)

400.00

50.00

4.

Jubah (PhD)

750.00

50.00

5.

Mortar Board

50.00

50.00

6.

Topi (Bonnet)

75.00

50.00

7.

Hood

35.00

50.00

 

  1. Bagi sewaan pakaian akademik, wang cagaran (RM50.00) perlu dijelaskan di Kaunter Bursar oleh pemohon. Wang cagaran tidak dikembalikan semula kepada pemohon dan akan dimasukkan ke dalam akaun Bursar UPM.

 

  1. Pemohon perlu memulangkan semula pakaian akademik yang disewa dalam keadaan baik (tidak rosak) , lengkap dan mengikut tempoh yang ditetapkan.

 

  1. Bayaran mengikut kadar harga belian pakaian akademik akan dikenakan sekiranya pakaian akademik yang dipinjam/disewa hilang atau rosak.

 

  1. Pemohon yang ingin membeli pakaian akademik perlu membuat bayaran (berdasarkan kadar harga belian yang ditetapkan) kepada pihak Bursar UPM, manakala bayaran cagaran RM50.00 tidak dikenakan bagi pemohon yang ingin membeli pakaian akademik.

 

  1. Sebarang pengubahsuaian/pindaan pada pakaian akademik atau mana-mana bahagian pada pakaian akademik adalah tidak dibenarkan.

 

  1. Kegunaan pakaian akademik hanya bagi tujuan yang dibenarkan sahaja seperti permohonan.

 

  1. Tempoh pinjaman/sewaan adalah tertakluk kepada kelulusan yang diberikan oleh pihak Universiti Putra Malaysia.

 

  1. Pihak Universiti Putra Malaysia berhak untuk menolak sesuatu permohonan yang difikirkan perlu.

 

  1. Pemohon perlu membuat pembayaran penuh dan melengkapkan borang pinjaman pakaian akademik yang telah diisi di kaunter pejabat Bahagian Kemasukan dan Bahagian Urus Tadbir Akademik, Tingkat 1, Bangunan Canselori Putra.

 

Tarikh Input: 03/09/2021 | Kemaskini: 03/09/2021 | m_bazli

PERKONGSIAN MEDIA

BAHAGIAN KEMASUKAN DAN BAHAGIAN URUS TADBIR AKADEMIK
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
0397696060
0397696060
0389426469
BWECLAc:11:13