Program Sesi Perkongsian Ilmu Read@UNI : Let’s Read | BAHAGIAN KEMASUKAN DAN BAHAGIAN URUS TADBIR AKADEMIK
» ARTIKEL » Program Sesi Perkongsian Ilmu Read@UNI : Let’s Read

Program Sesi Perkongsian Ilmu Read@UNI : Let’s Read

Program Sesi Perkongsian Ilmu Read@UNI : Let’s Read

Bahagian Kemasukan dan Bahagian Urus Tadbir Akademik telah mengadakan Sesi Perkongsian Ilmu Read@UNI : Let’s Read bermula sejak  tahun 2019 di mana setiap dua (2) minggu, peserta yang telah dipilih untuk membuat pembentangan akan berkongsi mengenai bahan bacaan yang dibaca kepada semua staf Bahagian Kemasukan dan Bahagian Urus Tadbir Akademik. Sehingga bulan September 2022, sesi perkongsian ini telah diadakan sebanyak 43 kali. Objektif sesi perkongsian ini diadakan antara lain adalah seperti berikut:

  • menyokong Program Read@Uni yang dianjurkan oleh pihak UPM;
  • meningkatkan kesedaran tentang kepentingan membaca dalam kalangan staf
  • memupuk minat dan amalan membaca dalam kalangan staf;
  • meningkatkan tahap pembacaan staf; dan
  • menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat dan cintakan ilmu

Sehubungan itu, Let’s Read Corner juga telah dibangunkan di Bahagian Kemasukan dan Bahagian Urus Tadbir Akademik untuk memberi kemudahan sudut bacaan kepada staf dan pelanggan yang datang agar masa menunggu dapat diisi dengan aktiviti membaca. Selain itu, Let’s Read Corner juga dibangunkan sebagai ruang kepada peserta Sesi Perkongsian Ilmu Read@UNI : Let’s Read untuk membuat pembentangan kepada staf Bahagian Kemasukan dan Bahagian Urus Tadbir Akademik.

Bagi tahun 2022/2023, seramai lapan (8) orang Ahli Jawatankuasa Program Read@Uni Let's Read Corner Bahagian Kemasukan dan Bahagian Urus Tadbir Akademik telah dilantik seperti berikut:

Bil.

Nama

Jawatan

 

1.     

Tuan Haji Nasrudin bin Yahya

Penasihat

2.     

Puan Nabihah binti Abdol Razak

Penyelaras

3.     

Encik Mohd Farizad bin Masngut

Urus setia

4.     

Puan Noor Ilyana binti Palahuddin

Urus setia

5.     

Puan Noraziana binti Delani

Urus setia

6.     

Puan Nurul Aida binti Reward

Urus setia

7.     

Cik Hanisah binti Kamarudin

Urus setia

8.     

Encik Muhammad Firdaus Azizi binti Abdul Aziz

Urus setia

 

Hasil perbincangan dengan semua ahli jawatankuasa yang terlibat, Let’s Read Corner telah ditambah baik agar lebih ceria dan cantik. Tema dekorasi yang dipilih adalah iqra’ yang disebut dalam surah Al-‘Alaq bermaksud ‘bacalah’, bersesuaian dengan ruang membaca yang dibangunkan untuk memupuk minat membaca dan menyokong pembelajaran sepanjang hayat.  

Artikel ini disediakan oleh : Puan Nabihah Abd Razak

Tarikh Input: 13/09/2022 | Kemaskini: 14/09/2022 | m_bazli

PERKONGSIAN MEDIA

BAHAGIAN KEMASUKAN DAN BAHAGIAN URUS TADBIR AKADEMIK
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
0397696060
0397696060
0389426469
BWECKAZ:10:58