DOCUMENT | DIVISION OF ADMISSION AND DIVISION OF ACADEMIC GOVERNANCE
» DOCUMENT

DOCUMENT

Dokumen Pengurusan Konvokesyen
1
GARIS PANDUAN JAWATANKUASA HADIAH UNIVERSITI
2
GARIS PANDUAN JAWATANKUASA HADIAH FAKULTI
3
GARIS PANDUAN PEMILIHAN PENERIMA ANUGERAH IJAZAH KEHORMAT DAN GELARAN PROFESOR EMERITUS

Panduan Penyediaan Dokumen Program Pengajian
4
PANDUAN PENYEDIAAN DOKUMEN PROGRAM PENGAJIAN (PPDPP) EDISI 2022

Garis Panduan Kemasukan (Prasiswazah)
5
GARIS PANDUAN PEMBENTUKAN PROGRAM BAHARU DAN SEMAKAN SEMULA PROGRAM PRASISWAZAH UPM
6
GARIS PANDUAN PELANTIKAN PENILAI PEMERIKSA LUAR DAN PENILAIAN PROGRAM

EXAMINATION TIMETABLE BACHELOR 2022/2023-2 (BM)
7
FACULTY OF AGRICULTURE
8
FACULTY OF FORESTRY AND ENVIRONMENT
9
FACULTY OF VETERINARY MEDICINE
10
FACULTY OF MEDICINE AND HEALTH SCIENCES
11
FACULTY OF HUMAN ECOLOGY
12
SCHOOL OF BUSINESS AND ECONOMICS
13
FACULTY OF ENGINEERING
14
FACULTY OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLGY
15
FACULTY OF EDUCATIONAL STUDIES
16
FACULTY OF SCIENCE
17
FACULTY OF DESIGN AND ARCHITECTURE
18
FACULTY OF MODERN LANGUAGES AND COMMUNICATION
19
FACULTY OF COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGY
20
FACULTY OF BIOTECHNOLOGY AND BIOMOLECULAR
21
FACULTY OF HUMANITIES, MANAGEMENT AND SCIENCE
22
FACULTY OF AGRICULTURE SCIENCE AND FORESTRY
23
CENTRE FOR THE ADVANCEMENT OF LANGUAGE COMPETENCE

Dokumen Pengurusan Senat SMP dan Peperiksaan
24
GARIS PANDUAN PENGURUSAN SENAT
25
GARIS PANDUAN PEPERIKSAAN
26
GARIS PANDUAN PENGURUSAN IDENTITI PENGGUNA (ID) SISTEM MAKLUMAT PELAJAR (SMP)
27
BORANG PERMOHONAN ID SISTEM MAKLUMAT PELAJAR
28
LOG PELANTIKAN AHLI SENAT
29
LOG PERBINCANGAN MEMO KELULUSAN EDARAN KERTAS SENAT OLEH NAIB CANSELOR

ACADEMIC CALENDER 2023/2024
30
Bachelor 2023/2024 (BM)
31
Foundation Studies for Agricultural Science
32
Diploma and Preparatory Diploma Science
33
SPE, MBA and FBMK Executive Programme
34
UPM-IPTS COLLOBORATIVE PROGRAM
35
Distance Learning (PJJ)
36
Diploma Belia Dalam Kerja Pembangunan
37
Doctor of Medicine

ACADEMIC CALENDAR 2022/2023
38
CALENDAR BACHELOR 2022/2023 (BI)
39
CALENDAR BACHELOR 2022/2023 (BM)
40
FOUNDATION STUDIES FOR AGRICULTURAL SCIENCE 2020/2021 (BI)
41
FOUNDATION OF AGRICULTURAL SCIENCE 2022/2023 (BM)
42
DIPLOMA AND DIPLOMA PREPARATORY SCIENCE 2022_2023
43
DIPLOMA AND DIPLOMA PREPARATORY SCIENCE 2022/2023 (BI)
44
DIPLOMA IN YOUTH DEVELOPMENT WORK (BM)
45
MASTER | PhD 2022/2023

DIPLOMA AND PRE DIPLOMA EXAMINATION TIMETABLE 2022/2023-1
46
DIPLOMA
47
DIPLOMA PREPARATORY SCIENCE

Senarai Dokumen Rujukan Dalaman dan Luaran SPK MS ISO 9001 Peneraju Proses Prasiswazah
48
Senarai Dokumen Rujukan Dalaman dan Luaran SPK MS ISO 9001 Peneraju Proses Prasiswazah

Dasar Latihan Industri
49
Dasar Latihan Industri

LECTURE TIMETABLE FOR BACHELOR 2020/2021-1
50
CENTRE FOR THE ADVANCEMENT OF LANGUAGE COMPETENCE
51
FACULTY OF MODERN LANGUAGES AND COMMUNICATION
52
FACULTY OF BIOTECHNOLOGY AND BIOMOLECULAR
53
FACULTY OF HUMAN ECOLOGY
54
FACULTY OF ECONOMICS AND MANAGEMENT
55
FACULTY OF FORESTRY
56
FACULTY OF ENGINEERING
57
FACULTY OF AGRICULTURE
58
FACULTY OF ENVIRONMENTAL STUDIES
59
FACULTY OF EDUCATIONAL STUDIES
60
FACULTY OF MEDICINE AND HEALTH SCIENCES
61
FACULTY OF VETERINARY MEDICINE
62
FACULTY OF DESIGN AND ARCHITECTURE
63
FACULTY OF SCIENCE
64
FACULTY OF COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGY
65
FACULTY OF AGRICULTURE SCIENCE AND FOOD
66
FACULTY OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLGY
67
CO-CURRICULUM AND STUDENT DEVELOPMENT CENTRE

STUDY PROGRAMME HANDBOOK 2018/2019
68
FACULTY OF AGRICULTURE
69
FACULTY OF FORESTRY
70
FACULTY OF VETERINARY MEDICINE
71
FACULTY OF MEDICINE AND HEALTH SCIENCES
72
FACULTY OF HUMAN ECOLOGY
73
FACULTY OF ECONOMICS AND MANAGEMENT
74
FACULTY OF ENGINEERING
75
FACULTY OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLGY
76
FACULTY OF EDUCATIONAL STUDIES
77
FACULTY OF SCIENCE
78
FACULTY OF DESIGN AND ARCHITECTURE
79
FACULTY OF MODERN LANGUAGES AND COMMUNICATION
80
FACULTY OF COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGY
81
FACULTY OF BIOTECHNOLOGY AND BIOMOLECULAR
82
FACULTY OF ENVIRONMENTAL STUDIES
83
FACULTY OF AGRICULTURE SCIENCE AND FOOD
84
FACULTY OF AGRICULTURE SCIENCE AND FOOD DIPLOMA)

STUDY PROGRAMME HANDBOOK 2019/2020
85
FACULTY OF AGRICULTURE
86
FACULTY OF FORESTRY
87
FACULTY OF VETERINARY MEDICINE
88
FACULTY OF MEDICINE AND HEALTH SCIENCES
89
FACULTY OF HUMAN ECOLOGY
90
FACULTY OF ECONOMICS AND MANAGEMENT
91
FACULTY OF ENGINEERING
92
FACULTY OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY
93
FACULTY OF EDUCATIONAL STUDIES
94
FACULTY OF SCIENCE
95
FACULTY OF DESIGN AND ARCHITECTURE
96
FACULTY OF MODERN LANGUAGES AND COMMUNICATION
97
FACULTY OF COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGY
98
FACULTY OF BIOTECHNOLOGY AND BIOMOLECULAR
99
FACULTY OF ENVIRONMENTAL STUDIES
100
FACULTY OF AGRICULTURE SCIENCE AND FOOD (DEGREE)
101
FACULTY OF AGRICULTURE SCIENCE AND FOOD (DIPLOMA)

LECTURE TIMETABLE DIPLOMA AND PRE-DIPLOMA 2020/2021-1
102
DIPLOMA
103
DIPLOMA PREPARATORY SCIENCE PROGRAMME

UPM ACADEMIC MATTERS
104
Kaedah-Kaedah Universiti Putra Malaysia (Perkara Akademik Prasiswazah)(Pindaan)(No.2) 2016
105
Universiti Putra Malaysia (Academic Matters for Undergraduates)(Amendment)(No.2) Rules 2016
106
Kaedah-Kaedah Universiti Putra Malaysia (Perkara Akademik Prasiswazah)(Pindaan)2016
107
Universiti Putra Malaysia (Academic Matters for Undergraduates)(Amendment) Rules 2016
108
AKTA UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI 1971 PERLEMBAGAAN UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KAEDAH-KAEDAH UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (PERKARA AKADEMIK PRASISWAZAH) 2014
109
UNIVERSITIES AND UNIVERSITY COLLEGES ACT 1971 THE CONSTITUTION OF UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (ACADEMIC MATTERS FOR UNDERGRADUATES) RULES 2014
110
Kaedah UPM Perkara Akademik Doktor Perubatan 2019
111
Kaedah-Kaedah UPM Perkara Akademik Asasi

JAWATAN KOSONG
112
SOK.BUM.BR03.JAWATAN 02
113
Iklan Jawatan Pegawai Eksekutif 5
114
Iklan Jawatan mySTEP 3
DIVISION OF ADMISSION AND DIVISION OF ACADEMIC GOVERNANCE
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
0397696060
0389426469
BWJbSAV:18:46