PERKARA AKADEMIK | BAHAGIAN KEMASUKAN & BAHAGIAN URUS TADBIR AKADEMIK
» PELAJAR SEMASA » PERKARA AKADEMIK

PERKARA AKADEMIK

PERKARA AKADEMIK PRASISWAZAH 2014 MUAT TURUN
UNDERGRADUATES ACADEMIC MATTER DOWNLOAD
   
PERKARA AKADEMIK PRASISWAZAH 2014 TANPA IJAZAH MUAT TURUN
UNDERGRADUATES ACADEMIC MATTER 2014 WITHOUT DEGREE DOWNLOAD

 

Kaedah-Kaedah_UPM_(Perkara_Akademik_Prasiswazah)(Pindaan)_2016


 

Kaedah-Kaedah_UPM_(Perkara_Akademik_Prasiswazah)(Pindaan_)(No.2)_2016

 

 

Kaedah-Kaedah Universiti Putra Malaysia (Perkara Akademik Prasiswazah) (Pindaan) 2017

AKTA UNIVERSITI DAN KOLE) UNIVERSITI 1971 PERLEMBAGAAN UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KAEDAH-KAEDAH UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (PERKARA AKADEMIK PRASISWAZAH) (DOKTOR PERUBATAN) 2019 

Kemaskini:: 23/11/2020 [m_bazli]

PERKONGSIAN MEDIA

B1606301464