DOKUMEN | BAHAGIAN KEMASUKAN DAN BAHAGIAN URUS TADBIR AKADEMIK
» DOKUMEN

DOKUMEN

Panduan Penyediaan Dokumen Program Pengajian
1
PANDUAN PENYEDIAAN DOKUMEN PROGRAM PENGAJIAN (PPDPP) EDISI 2022

Garis Panduan Kemasukan (Prasiswazah)
2
GARIS PANDUAN PEMBENTUKAN PROGRAM BAHARU DAN SEMAKAN SEMULA PROGRAM PRASISWAZAH UPM
3
GARIS PANDUAN PELANTIKAN PENILAI PEMERIKSA LUAR DAN PENILAIAN PROGRAM

Dokumen Pengurusan Konvokesyen
4
GARIS PANDUAN JAWATANKUASA HADIAH FAKULTI
5
GARIS PANDUAN JAWATANKUASA HADIAH UNIVERSITI
6
GARIS PANDUAN PEMILIHAN PENERIMA ANUGERAH IJAZAH KEHORMAT DAN GELARAN PROFESOR EMERITUS
7
BORANG PENCALONAN HADIAH UNIVERSITI

JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN BACELOR 2022/2023-1 (BM)
8
FAKULTI PERTANIAN
9
FAKULTI PERHUTANAN DAN ALAM SEKITAR
10
FAKULTI PERUBATAN VETERINAR
11
FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN
12
FAKULTI EKOLOGI MANUSIA
13
SEKOLAH PENGURUSAN DAN EKONOMI
14
FAKULTI KEJURUTERAAN
15
FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI MAKANAN
16
FAKULTI PENGAJIAN PENDIDIKAN
17
FAKULTI SAINS
18
FAKULTI REKABENTUK DAN SENIBINA
19
FAKULTI BAHASA MODEN DAN KOMUNIKASI
20
FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT
21
FAKULTI BIOTEKNOLOGI DAN SAINS BIOMOLEKUL
22
FAKULTI KEMANUSIAAN, PENGURUSAN DAN SAINS
23
FAKULTI SAINS PERTANIAN DAN PERHUTANAN
24
PUSAT KEMAJUAN KOMPETENSI BAHASA

Dokumen Pengurusan Senat SMP dan Peperiksaan
25
GARIS PANDUAN PENGURUSAN SENAT
26
GARIS PANDUAN PEPERIKSAAN
27
GARIS PANDUAN PENGURUSAN IDENTITI PENGGUNA (ID) SISTEM MAKLUMAT PELAJAR (SMP)
28
BORANG PERMOHONAN ID SISTEM MAKLUMAT PELAJAR
29
LOG PELANTIKAN AHLI SENAT
30
LOG PERBINCANGAN MEMO KELULUSAN EDARAN KERTAS SENAT OLEH NAIB CANSELOR

KALENDER AKADEMIK 2023/2024
31
Bacelor 2023/2024 (BM)
32
Asasi Sains Pertanian
33
Diploma dan Pra Diploma
34
Eksekutif FEP dan FBMK
35
UPM-IPTS
36
PJJ
37
Diploma Belia Dalam Kerja Pembangunan
38
Doktor Perubatan

JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN DIPLOMA DAN PRA DIPLOMA 2022/2023-1
39
DIPLOMA
40
PERSEDIAAN DIPLOMA

KALENDER AKADEMIK 2022/2023
41
KALENDAR BACELOR 2022/2023 (BI)
42
Kalendar Bacelor 2022/2023(BM)
43
Kalendar Asasi Perdana 2022/2023
44
Kalendar Asasi Perdana 2022/2023 (BM)
45
Kalendar Diploma & Pra Diploma 2022_2023
46
DIPLOMA DAN PRA DIPLOMA 2022/2023 (BI)
47
DIPLOMA BELIA DALAM KERJA PEMBANGUNAN (BM)
48
MASTER | PhD 2022/2023

Senarai Dokumen Rujukan Dalaman dan Luaran SPK MS ISO 9001 Peneraju Proses Prasiswazah
49
Senarai Dokumen Rujukan Dalaman dan Luaran SPK MS ISO 9001 Peneraju Proses Prasiswazah

Dasar Latihan Industri
50
Dasar Latihan Industri

JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN DIPLOMA DAN PRA DIPLOMA 2020/2021-2
51
DIPLOMA
52
PRA DIPLOMA

JADUAL WAKTU KULIAH AMALI BACELOR 2020/2021-1
53
PUSAT PEMAJUAN KOMPETENSI BAHASA
54
FAKULTI BAHASA MODEN DAN KOMUNIKASI
55
FAKULTI BIOTEKNOLOGI DAN SAINS BIOMOLEKUL
56
FAKULTI EKOLOGI MANUSIA
57
FAKULTI EKONOMI DAN PENGURUSAN
58
FAKULTI PERHUTANAN
59
FAKULTI KEJURUTERAAN
60
FAKULTI PERTANIAN
61
FAKULTI PENGAJIAN ALAM SEKITAR
62
FAKULTI PENGAJIAN PENDIDIKAN
63
FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN
64
FAKULTI PERUBATAN VETERINAR
65
FAKULTI REKABENTUK DAN SENIBINA
66
FAKULTI SAINS
67
FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT
68
FAKULTI SAINS PERTANIAN DAN MAKANAN
69
FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI MAKANAN
70
PUSAT KOKURIKULUM DAN PEMBANGUNAN PELAJAR

NOTIS PENDAFTARAN
71
BACELOR (BM)
72
BACELOR (BI)

JADUAL WAKTU KULIAH AMALI BACELOR 2019/2020-2
73
PUSAT PEMAJUAN KOMPETENSI BAHASA
74
FAKULTI BAHASA MODEN DAN KOMUNIKASI
75
FAKULTI BIOTEKNOLOGI DAN SAINS BIOMOLEKUL
76
FAKULTI EKOLOGI MANUSIA
77
FAKULTI EKONOMI DAN PENGURUSAN
78
FAKULTI PERHUTANAN
79
FAKULTI KEJURUTERAAN
80
FAKULTI PERTANIAN
81
FAKULTI PENGAJIAN ALAM SEKITAR
82
FAKULTI PENGAJIAN PENDIDIKAN
83
FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN
84
FAKULTI PERUBATAN VETERINAR
85
FAKULTI SAINS
86
FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT
87
FAKULTI SAINS PERTANIAN DAN MAKANAN
88
FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI MAKANAN
89
PUSAT KOKURIKULUM DAN PEMBANGUNAN PELAJAR

BUKU PANDUAN PROGRAM 2018/2019
90
FAKULTI PERTANIAN
91
FAKULTI PERHUTANAN
92
FAKULTI PERUBATAN VETERINAR
93
FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN
94
FAKULTI EKOLOGI MANUSIA
95
FAKULTI EKONOMI DAN PENGURUSAN
96
FAKULTI KEJURUTERAAN
97
FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI MAKANAN
98
FAKULTI PENGAJIAN PENDIDIKAN
99
FAKULTI SAINS
100
FAKULTI REKABENTUK DAN SENIBINA
101
FAKULTI BAHASA MODEN DAN KOMUNIKASI
102
FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT
103
FAKULTI BIOTEKNOLOGI DAN SAINS BIOMOLEKUL
104
FAKULTI PENGAJIAN ALAM SEKITAR
105
FAKULTI SAINS PERTANIAN DAN MAKANAN
106
FAKULTI SAINS PERTANIAN DAN MAKANAN (DIPLOMA)

BUKU PANDUAN PROGRAM 2019/2020
107
FAKULTI PERTANIAN
108
FAKULTI PERHUTANAN
109
FAKULTI PERUBATAN VETERINAR
110
FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN
111
FAKULTI EKOLOGI MANUSIA
112
FAKULTI EKONOMI DAN PENGURUSAN
113
FAKULTI KEJURUTERAAN
114
FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI MAKANAN
115
FAKULTI PENGAJIAN PENDIDIKAN
116
FAKULTI SAINS
117
FAKULTI REKABENTUK DAN SENIBINA
118
FAKULTI BAHASA MODEN DAN KOMUNIKASI
119
FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT
120
FAKULTI BIOTEKNOLOGI DAN SAINS BIOMOLEKUL
121
FAKULTI PENGAJIAN ALAM SEKITAR
122
FAKULTI SAINS PERTANIAN DAN MAKANAN (IJAZAH)
123
FAKULTI SAINS PERTANIAN DAN MAKANAN (DIPLOMA)

JADUAL WAKTU KULIAH DIPLOMA DAN PRA DIPLOMA 2020/2021-1
124
DIPLOMA
125
PRA DIPLOMA

ADMISSION FOUNDATION
126
APPLICATION FORM
127
ADMISSION REQUIREMENT

KAEDAH UPM
128
Kaedah-Kaedah Universiti Putra Malaysia (Perkara Akademik Prasiswazah)(Pindaan)(No.2) 2016
129
Universiti Putra Malaysia (Academic Matters for Undergraduates)(Amendment)(No.2) Rules 2016
130
Kaedah-Kaedah Universiti Putra Malaysia (Perkara Akademik Prasiswazah)(Pindaan)2016
131
Universiti Putra Malaysia (Academic Matters for Undergraduates)(Amendment) Rules 2016
132
AKTA UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI 1971 PERLEMBAGAAN UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KAEDAH-KAEDAH UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (PERKARA AKADEMIK PRASISWAZAH) 2014
133
UNIVERSITIES AND UNIVERSITY COLLEGES ACT 1971 THE CONSTITUTION OF UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (ACADEMIC MATTERS FOR UNDERGRADUATES) RULES 2014
134
Kaedah UPM Perkara Akademik Doktor Perubatan 2019
135
Kaedah-Kaedah UPM Perkara Akademik Asasi

JADUAL WAKTU KULIAH DIPLOMA DAN PRA DIPLOMA 2021/2022-2
136
JADUAL WAKTU KULIAH DIPLOMA 2021/2022-2

JADUAL WAKTU KULIAH PRA DIPLOMA 2021/2022-2
137
JADUAL WAKTU KULIAH PRA DIPLOMA 2021/2022-2

JADUAL WAKTU KULIAH DIPLOMA 2021/2022-3
138
DIPLOMA 2021/2022-3
139
DIPLOMA 2021/2022-3
BAHAGIAN KEMASUKAN DAN BAHAGIAN URUS TADBIR AKADEMIK
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
0397696060
0397696060
0389426469
BWECLAQ:11:25