SESI 2023/2024 (BACELOR) | BAHAGIAN KEMASUKAN DAN BAHAGIAN URUS TADBIR AKADEMIK
» PELAJAR SEMASA » BUKU PANDUAN PROGRAM » SESI 2023/2024 (BACELOR)

SESI 2023/2024 (BACELOR)

SENARAI FAKULTI / FACULTY LIST

 

FAKULTI PERTANIAN FACULTY OF AGRICULTURE

 

FAKULTI  PERHUTANAN DAN ALAM SEKITAR FACULTY OF FORESTRY AND ENVIRONMENT

 

FAKULTI  PERUBATAN  VETERINAR FACULTY OF VETERINARY MEDICINE

 

SEKOLAH PERNIAGAAN DAN EKONOMI SCHOOL OF BUSINESS AND ECONOMICS

 

FAKULTI KEJURUTERAAN FACULTY OF ENGINEERING

 

FAKULTI PENGAJIAN PENDIDIKAN FACULTY OF EDUCATIONAL STUDIES

 

FAKULTI SAINS FACULTY OF SCIENCE

 

FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI MAKANAN FACULTY OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLGY

 

FAKULTI  EKOLOGI  MANUSIA FACULTY OF HUMAN ECOLOGY

 

FAKULTI  BAHASA MODEN DAN KOMUNIKASI FACULTY OF MODERN LANGUAGES AND COMMUNICATION

 

FAKULTI  REKABENTUK DAN SENIBINA FACULTY OF DESIGN AND ARCHITECTURE

 
 

FAKULTI  PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN FACULTY OF MEDICINE AND HEALTH SCIENCES

 

FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT FACULTY OF COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGY

 
 

FAKULTI  BIOTEKNOLOGI DAN SAINS BIOMOLEKUL FACULTY OF BIOTECHNOLOGY AND BIOMOLECULAR

 

FAKULTI SAINS PERTANIAN DAN PERHUTANAN FACULTY OF AGRICULTURAL SCIENCE AND FORESTRY

 
   

FAKULTI KEMANUSIAAN, PENGURUSAN DAN SAINS FACULTY OF HUMANITIES, MANAGEMENT AND SCIENCE

 

Kemaskini:: 27/10/2023 [m_bazli]

PERKONGSIAN MEDIA

BAHAGIAN KEMASUKAN DAN BAHAGIAN URUS TADBIR AKADEMIK
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
0397696060
0389426469
SWMHGA~