DOKUMEN | BAHAGIAN KEMASUKAN & BAHAGIAN URUS TADBIR AKADEMIK
» DOKUMEN

DOKUMEN

Senarai Dokumen Rujukan Dalaman dan Luaran SPK MS ISO 9001 Peneraju Proses Prasiswazah
1
Senarai Dokumen Rujukan Dalaman dan Luaran SPK MS ISO 9001 Peneraju Proses Prasiswazah

Dasar Latihan Industri
2
Dasar Latihan Industri

Garis Panduan Pembangunan Program Akademik Universiti Awam
3
Lampiran 2 GPPA 2018 KPM
4
Lampiran 3 Borang MQA 01
5
Lampiran 4 Borang MQA 02

KALENDER AKADEMIK 2020/2021
6
Kalendar Asasi Perdana 2020_2021
7
Kalendar Bacelor 2020_2021
8
Kalendar Diploma & Pra Diploma 2020_2021
9
Kalendar Doktor Perubatan 2020_2021
10
Kalendar Eksekutif FEP+MBA &FBMK 2020_2021
11
Kalendar Kerjasama IPTS 2020_2021
12
Kalendar Master Perubatan 2020_2021
13
Kalendar PJJ 2020_2021

KALENDER AKADEMIK 2019/2020
14
Bacelor
15
Asasi Sains Pertanian (Perdana)
16
Diploma dan Pra Diploma
17
Eksekutif FEP dan FBMK
18
UPM-IPTS
19
PJJ
20
Diploma Belia Dalam Kerja Pembangunan 2019_2020
21
Master Perubatan 2019_2020
22
Perubatan 2019_2020 Tahun 1
23
Perubatan 2019_2020 Tahun 2
24
Perubatan 2019_2020 Tahun 3
25
Perubatan 2019_2020 Tahun 4
26
Perubatan 2019_2020 Tahun 5

JADUAL WAKTU KULIAH AMALI BACELOR 2019/2020-1
27
PUSAT PEMAJUAN KOMPETENSI BAHASA
28
FAKULTI BAHASA MODEN DAN KOMUNIKASI
29
FAKULTI BIOTEKNOLOGI DAN SAINS BIOMOLEKUL
30
FAKULTI EKOLOGI MANUSIA
31
FAKULTI EKONOMI DAN PENGURUSAN
32
FAKULTI PERHUTANAN
33
FAKULTI KEJURUTERAAN
34
FAKULTI PERTANIAN
35
FAKULTI PENGAJIAN ALAM SEKITAR
36
FAKULTI PENGAJIAN PENDIDIKAN
37
FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN
38
FAKULTI PERUBATAN VETERINAR
39
FAKULTI REKABENTUK DAN SENIBINA
40
FAKULTI SAINS
41
FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT
42
FAKULTI SAINS PERTANIAN DAN MAKANAN
43
FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI MAKANAN

JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN BACELOR 2019/2020-1
44
FAKULTI PERTANIAN
45
FAKULTI PERHUTANAN
46
FAKULTI PERUBATAN VETERINAR
47
FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN
48
FAKULTI EKOLOGI MANUSIA
49
FAKULTI EKONOMI DAN PENGURUSAN
50
FAKULTI KEJURUTERAAN
51
FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI MAKANAN
52
FAKULTI PENGAJIAN PENDIDIKAN
53
FAKULTI SAINS
54
FAKULTI REKABENTUK DAN SENIBINA
55
FAKULTI BAHASA MODEN DAN KOMUNIKASI
56
FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT
57
FAKULTI BIOTEKNOLOGI DAN SAINS BIOMOLEKUL
58
FAKULTI PENGAJIAN ALAM SEKITAR
59
FAKULTI SAINS PERTANIAN DAN MAKANAN
60
PUSAT KEMAJUAN KOMPETENSI BAHASA

JADUAL WAKTU KULIAH AMALI BACELOR 2019/2020-2
61
PUSAT PEMAJUAN KOMPETENSI BAHASA
62
FAKULTI BAHASA MODEN DAN KOMUNIKASI
63
FAKULTI BIOTEKNOLOGI DAN SAINS BIOMOLEKUL
64
FAKULTI EKOLOGI MANUSIA
65
FAKULTI EKONOMI DAN PENGURUSAN
66
FAKULTI PERHUTANAN
67
FAKULTI KEJURUTERAAN
68
FAKULTI PERTANIAN
69
FAKULTI PENGAJIAN ALAM SEKITAR
70
FAKULTI PENGAJIAN PENDIDIKAN
71
FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN
72
FAKULTI PERUBATAN VETERINAR
73
FAKULTI REKABENTUK DAN SENIBINA
74
FAKULTI SAINS
75
FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT
76
FAKULTI SAINS PERTANIAN DAN MAKANAN
77
FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI MAKANAN
78
PUSAT KOKURIKULUM DAN PEMBANGUNAN PELAJAR

BUKU PANDUAN PROGRAM 2018/2019
79
FAKULTI PERTANIAN
80
FAKULTI PERHUTANAN
81
FAKULTI PERUBATAN VETERINAR
82
FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN
83
FAKULTI EKOLOGI MANUSIA
84
FAKULTI EKONOMI DAN PENGURUSAN
85
FAKULTI KEJURUTERAAN
86
FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI MAKANAN
87
FAKULTI PENGAJIAN PENDIDIKAN
88
FAKULTI SAINS
89
FAKULTI REKABENTUK DAN SENIBINA
90
FAKULTI BAHASA MODEN DAN KOMUNIKASI
91
FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT
92
FAKULTI BIOTEKNOLOGI DAN SAINS BIOMOLEKUL
93
FAKULTI PENGAJIAN ALAM SEKITAR
94
FAKULTI SAINS PERTANIAN DAN MAKANAN
95
FAKULTI SAINS PERTANIAN DAN MAKANAN (DIPLOMA)

BUKU PANDUAN PROGRAM 2019/2020
96
FAKULTI PERTANIAN
97
FAKULTI PERHUTANAN
98
FAKULTI PERUBATAN VETERINAR
99
FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN
100
FAKULTI EKOLOGI MANUSIA
101
FAKULTI EKONOMI DAN PENGURUSAN
102
FAKULTI KEJURUTERAAN
103
FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI MAKANAN
104
FAKULTI PENGAJIAN PENDIDIKAN
105
FAKULTI SAINS
106
FAKULTI REKABENTUK DAN SENIBINA
107
FAKULTI BAHASA MODEN DAN KOMUNIKASI
108
FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT
109
FAKULTI BIOTEKNOLOGI DAN SAINS BIOMOLEKUL
110
FAKULTI PENGAJIAN ALAM SEKITAR
111
FAKULTI SAINS PERTANIAN DAN MAKANAN (IJAZAH)
112
FAKULTI SAINS PERTANIAN DAN MAKANAN (DIPLOMA)

JADUAL WAKTU KULIAH DIPLOMA DAN PRA DIPLOMA 2020/2021-1
113
DIPLOMA
114
PRA DIPLOMA

JADUAL WAKTU KULIAH DIPLOMA DAN PRA DIPLOMA 2019/2020-2
115
DIPLOMA
116
PRA DIPLOMA

JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN DIPLOMA DAN PRA DIPLOMA 2019/2020-2
117
DIPLOMA
118
PRA DIPLOMA

ADMISSION FOUNDATION
119
APPLICATION FORM
120
ADMISSION REQUIREMENT

KAEDAH UPM
121
Kaedah-Kaedah Universiti Putra Malaysia (Perkara Akademik Prasiswazah)(Pindaan)(No.2) 2016
122
Universiti Putra Malaysia (Academic Matters for Undergraduates)(Amendment)(No.2) Rules 2016
123
Kaedah-Kaedah Universiti Putra Malaysia (Perkara Akademik Prasiswazah)(Pindaan)2016
124
Universiti Putra Malaysia (Academic Matters for Undergraduates)(Amendment) Rules 2016
125
PERKARA AKADEMIK_BM
126
ACADEMIC MATTERS_BI

KONFERENSI
127
SYARAT-SYARAT
BAHAGIAN KEMASUKAN & BAHAGIAN URUS TADBIR AKADEMIK
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
0397696060
0389426469
C1590904197