DOKUMEN | BAHAGIAN KEMASUKAN & BAHAGIAN URUS TADBIR AKADEMIK
» DOKUMEN

DOKUMEN

Senarai Dokumen Rujukan Dalaman dan Luaran SPK MS ISO 9001 Peneraju Proses Prasiswazah
1
Senarai Dokumen Rujukan Dalaman dan Luaran SPK MS ISO 9001 Peneraju Proses Prasiswazah

Dasar Latihan Industri
2
Dasar Latihan Industri

JADUAL WAKTU KULIAH AMALI BACELOR 2020/2021-1
3
PUSAT PEMAJUAN KOMPETENSI BAHASA
4
FAKULTI BAHASA MODEN DAN KOMUNIKASI
5
FAKULTI BIOTEKNOLOGI DAN SAINS BIOMOLEKUL
6
FAKULTI EKOLOGI MANUSIA
7
FAKULTI EKONOMI DAN PENGURUSAN
8
FAKULTI PERHUTANAN
9
FAKULTI KEJURUTERAAN
10
FAKULTI PERTANIAN
11
FAKULTI PENGAJIAN ALAM SEKITAR
12
FAKULTI PENGAJIAN PENDIDIKAN
13
FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN
14
FAKULTI PERUBATAN VETERINAR
15
FAKULTI REKABENTUK DAN SENIBINA
16
FAKULTI SAINS
17
FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT
18
FAKULTI SAINS PERTANIAN DAN MAKANAN
19
FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI MAKANAN
20
PUSAT KOKURIKULUM DAN PEMBANGUNAN PELAJAR

Garis Panduan Pembangunan Program Akademik Universiti Awam
21
Lampiran 2 GPPA 2018 KPM
22
Lampiran 3 Borang MQA 01
23
Lampiran 4 Borang MQA 02

KALENDER AKADEMIK 2019/2020
24
Bacelor 2019/2020
25
Asasi Sains Pertanian (Perdana)
26
Diploma dan Pra Diploma
27
Eksekutif FEP dan FBMK
28
UPM-IPTS
29
PJJ
30
Diploma Belia Dalam Kerja Pembangunan 2019_2020
31
Master Perubatan 2019_2020
32
Doktor Perubatan 2019_2020 Tahun 1
33
Perubatan 2019_2020 Tahun 2
34
Perubatan 2019_2020 Tahun 3
35
Doktor Perubatan 2019_2020 Tahun 4
36
Perubatan 2019_2020 Tahun 5

NOTIS PENDAFTARAN
37
BACELOR (BM)
38
BACELOR (BI)

JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN BACELOR 2019/2020-2 (BM)
39
FAKULTI PERTANIAN
40
FAKULTI PERHUTANAN
41
FAKULTI PERUBATAN VETERINAR
42
FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN
43
FAKULTI EKOLOGI MANUSIA
44
FAKULTI EKONOMI DAN PENGURUSAN
45
FAKULTI KEJURUTERAAN
46
FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI MAKANAN
47
FAKULTI PENGAJIAN PENDIDIKAN
48
FAKULTI SAINS
49
FAKULTI REKABENTUK DAN SENIBINA
50
FAKULTI BAHASA MODEN DAN KOMUNIKASI
51
FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT
52
FAKULTI BIOTEKNOLOGI DAN SAINS BIOMOLEKUL
53
FAKULTI PENGAJIAN ALAM SEKITAR
54
FAKULTI SAINS PERTANIAN DAN MAKANAN
55
PUSAT KEMAJUAN KOMPETENSI BAHASA

JADUAL WAKTU KULIAH AMALI BACELOR 2019/2020-2
56
PUSAT PEMAJUAN KOMPETENSI BAHASA
57
FAKULTI BAHASA MODEN DAN KOMUNIKASI
58
FAKULTI BIOTEKNOLOGI DAN SAINS BIOMOLEKUL
59
FAKULTI EKOLOGI MANUSIA
60
FAKULTI EKONOMI DAN PENGURUSAN
61
FAKULTI PERHUTANAN
62
FAKULTI KEJURUTERAAN
63
FAKULTI PERTANIAN
64
FAKULTI PENGAJIAN ALAM SEKITAR
65
FAKULTI PENGAJIAN PENDIDIKAN
66
FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN
67
FAKULTI PERUBATAN VETERINAR
68
FAKULTI SAINS
69
FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT
70
FAKULTI SAINS PERTANIAN DAN MAKANAN
71
FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI MAKANAN
72
PUSAT KOKURIKULUM DAN PEMBANGUNAN PELAJAR

BUKU PANDUAN PROGRAM 2018/2019
73
FAKULTI PERTANIAN
74
FAKULTI PERHUTANAN
75
FAKULTI PERUBATAN VETERINAR
76
FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN
77
FAKULTI EKOLOGI MANUSIA
78
FAKULTI EKONOMI DAN PENGURUSAN
79
FAKULTI KEJURUTERAAN
80
FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI MAKANAN
81
FAKULTI PENGAJIAN PENDIDIKAN
82
FAKULTI SAINS
83
FAKULTI REKABENTUK DAN SENIBINA
84
FAKULTI BAHASA MODEN DAN KOMUNIKASI
85
FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT
86
FAKULTI BIOTEKNOLOGI DAN SAINS BIOMOLEKUL
87
FAKULTI PENGAJIAN ALAM SEKITAR
88
FAKULTI SAINS PERTANIAN DAN MAKANAN
89
FAKULTI SAINS PERTANIAN DAN MAKANAN (DIPLOMA)

BUKU PANDUAN PROGRAM 2019/2020
90
FAKULTI PERTANIAN
91
FAKULTI PERHUTANAN
92
FAKULTI PERUBATAN VETERINAR
93
FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN
94
FAKULTI EKOLOGI MANUSIA
95
FAKULTI EKONOMI DAN PENGURUSAN
96
FAKULTI KEJURUTERAAN
97
FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI MAKANAN
98
FAKULTI PENGAJIAN PENDIDIKAN
99
FAKULTI SAINS
100
FAKULTI REKABENTUK DAN SENIBINA
101
FAKULTI BAHASA MODEN DAN KOMUNIKASI
102
FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT
103
FAKULTI BIOTEKNOLOGI DAN SAINS BIOMOLEKUL
104
FAKULTI PENGAJIAN ALAM SEKITAR
105
FAKULTI SAINS PERTANIAN DAN MAKANAN (IJAZAH)
106
FAKULTI SAINS PERTANIAN DAN MAKANAN (DIPLOMA)

JADUAL WAKTU KULIAH DIPLOMA DAN PRA DIPLOMA 2020/2021-1
107
DIPLOMA
108
PRA DIPLOMA

JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN DIPLOMA DAN PRA DIPLOMA 2019/2020-2
109
DIPLOMA
110
PRA DIPLOMA

ADMISSION FOUNDATION
111
APPLICATION FORM
112
ADMISSION REQUIREMENT

KAEDAH UPM
113
Kaedah-Kaedah Universiti Putra Malaysia (Perkara Akademik Prasiswazah)(Pindaan)(No.2) 2016
114
Universiti Putra Malaysia (Academic Matters for Undergraduates)(Amendment)(No.2) Rules 2016
115
Kaedah-Kaedah Universiti Putra Malaysia (Perkara Akademik Prasiswazah)(Pindaan)2016
116
Universiti Putra Malaysia (Academic Matters for Undergraduates)(Amendment) Rules 2016
117
AKTA UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI 1971 PERLEMBAGAAN UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KAEDAH-KAEDAH UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (PERKARA AKADEMIK PRASISWAZAH) 2014
118
UNIVERSITIES AND UNIVERSITY COLLEGES ACT 1971 THE CONSTITUTION OF UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (ACADEMIC MATTERS FOR UNDERGRADUATES) RULES 2014
119
Kaedah UPM Perkara Akademik Doktor Perubatan 2019

KONFERENSI
120
SYARAT-SYARAT
BAHAGIAN KEMASUKAN & BAHAGIAN URUS TADBIR AKADEMIK
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
0397696060
0389426469
B1606299341