DOCUMENT | DIVISION OF ADMISSION AND DIVISION OF ACADEMIC GOVERNANCE
» DOCUMENT

DOCUMENT

Panduan Penyediaan Dokumen Program Pengajian
1
PANDUAN PENYEDIAAN DOKUMEN PROGRAM PENGAJIAN (PPDPP) EDISI 2022

Garis Panduan Kemasukan (Prasiswazah)
2
GARIS PANDUAN PEMBENTUKAN PROGRAM BAHARU DAN SEMAKAN SEMULA PROGRAM PRASISWAZAH UPM
3
GARIS PANDUAN PELANTIKAN PENILAI PEMERIKSA LUAR DAN PENILAIAN PROGRAM

EXAMINATION TIMETABLE BACHELOR 2022/2023-2 (BM)
4
FACULTY OF AGRICULTURE
5
FACULTY OF FORESTRY AND ENVIRONMENT
6
FACULTY OF VETERINARY MEDICINE
7
FACULTY OF MEDICINE AND HEALTH SCIENCES
8
FACULTY OF HUMAN ECOLOGY
9
SCHOOL OF BUSINESS AND ECONOMICS
10
FACULTY OF ENGINEERING
11
FACULTY OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLGY
12
FACULTY OF EDUCATIONAL STUDIES
13
FACULTY OF SCIENCE
14
FACULTY OF DESIGN AND ARCHITECTURE
15
FACULTY OF MODERN LANGUAGES AND COMMUNICATION
16
FACULTY OF COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGY
17
FACULTY OF BIOTECHNOLOGY AND BIOMOLECULAR
18
FACULTY OF HUMANITIES, MANAGEMENT AND SCIENCE
19
FACULTY OF AGRICULTURE SCIENCE AND FORESTRY
20
CENTRE FOR THE ADVANCEMENT OF LANGUAGE COMPETENCE

Dokumen Pengurusan Konvokesyen
21
GARIS PANDUAN JAWATANKUASA HADIAH FAKULTI
22
GARIS PANDUAN JAWATANKUASA HADIAH UNIVERSITI
23
GARIS PANDUAN PEMILIHAN PENERIMA ANUGERAH IJAZAH KEHORMAT DAN GELARAN PROFESOR EMERITUS
24
BORANG PENCALONAN HADIAH UNIVERSITI

Dokumen Pengurusan Senat SMP dan Peperiksaan
25
GARIS PANDUAN PENGURUSAN SENAT
26
GARIS PANDUAN PEPERIKSAAN
27
GARIS PANDUAN PENGURUSAN IDENTITI PENGGUNA (ID) SISTEM MAKLUMAT PELAJAR (SMP)
28
BORANG PERMOHONAN ID SISTEM MAKLUMAT PELAJAR
29
LOG PELANTIKAN AHLI SENAT
30
LOG PERBINCANGAN MEMO KELULUSAN EDARAN KERTAS SENAT OLEH NAIB CANSELOR

ACADEMIC CALENDER 2023/2024
31
Bachelor 2023/2024 (BM)
32
Foundation Studies for Agricultural Science
33
Diploma and Preparatory Diploma Science
34
SPE, MBA and FBMK Executive Programme
35
UPM-IPTS COLLOBORATIVE PROGRAM
36
Distance Learning (PJJ)
37
Diploma Belia Dalam Kerja Pembangunan
38
Doctor of Medicine

DIPLOMA AND PRE DIPLOMA EXAMINATION TIMETABLE 2022/2023-1
39
DIPLOMA
40
DIPLOMA PREPARATORY SCIENCE

ACADEMIC CALENDAR 2022/2023
41
CALENDAR BACHELOR 2022/2023 (BI)
42
CALENDAR BACHELOR 2022/2023 (BM)
43
FOUNDATION STUDIES FOR AGRICULTURAL SCIENCE 2020/2021 (BI)
44
FOUNDATION OF AGRICULTURAL SCIENCE 2022/2023 (BM)
45
DIPLOMA AND DIPLOMA PREPARATORY SCIENCE 2022_2023
46
DIPLOMA AND DIPLOMA PREPARATORY SCIENCE 2022/2023 (BI)
47
DIPLOMA IN YOUTH DEVELOPMENT WORK (BM)
48
MASTER | PhD 2022/2023

Senarai Dokumen Rujukan Dalaman dan Luaran SPK MS ISO 9001 Peneraju Proses Prasiswazah
49
Senarai Dokumen Rujukan Dalaman dan Luaran SPK MS ISO 9001 Peneraju Proses Prasiswazah

Dasar Latihan Industri
50
Dasar Latihan Industri

LECTURE TIMETABLE FOR BACHELOR 2020/2021-1
51
CENTRE FOR THE ADVANCEMENT OF LANGUAGE COMPETENCE
52
FACULTY OF MODERN LANGUAGES AND COMMUNICATION
53
FACULTY OF BIOTECHNOLOGY AND BIOMOLECULAR
54
FACULTY OF HUMAN ECOLOGY
55
FACULTY OF ECONOMICS AND MANAGEMENT
56
FACULTY OF FORESTRY
57
FACULTY OF ENGINEERING
58
FACULTY OF AGRICULTURE
59
FACULTY OF ENVIRONMENTAL STUDIES
60
FACULTY OF EDUCATIONAL STUDIES
61
FACULTY OF MEDICINE AND HEALTH SCIENCES
62
FACULTY OF VETERINARY MEDICINE
63
FACULTY OF DESIGN AND ARCHITECTURE
64
FACULTY OF SCIENCE
65
FACULTY OF COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGY
66
FACULTY OF AGRICULTURE SCIENCE AND FOOD
67
FACULTY OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLGY
68
CO-CURRICULUM AND STUDENT DEVELOPMENT CENTRE

DIPLOMA AND PRE DIPLOMA EXAMINATION TIMETABLE 2020/2021-2
69
DIPLOMA
70
DIPLOMA PREPARATORY SCIENCE PROGRAMME

ONLINE REGISTRATION NOTICE
71
BACHELOR (BM)
72
BACHELOR (BI)

BACHELOR LECTURE TIMETABLE 2019/2020-2
73
CENTRE FOR THE ADVANCEMENT OF LANGUAGE COMPETENCE
74
FACULTY OF MODERN LANGUAGES AND COMMUNICATION
75
FACULTY OF BIOTECHNOLOGY AND BIOMOLECULAR
76
FACULTY OF HUMAN ECOLOGY
77
FACULTY OF ECONOMICS AND MANAGEMENT
78
FACULTY OF FORESTRY
79
FACULTY OF ENGINEERING
80
FACULTY OF AGRICULTURE
81
FACULTY OF ENVIRONMENTAL STUDIES
82
FACULTY OF EDUCATIONAL STUDIES
83
FACULTY OF MEDICINE AND HEALTH SCIENCES
84
FACULTY OF VETERINARY MEDICINE
85
FACULTY OF SCIENCE
86
FACULTY OF COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGY
87
FACULTY OF AGRICULTURE SCIENCE AND FOOD
88
FACULTY OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLGY
89
CO-CURRICULUM AND STUDENT DEVELOPMENT CENTRE

STUDY PROGRAMME HANDBOOK 2018/2019
90
FACULTY OF AGRICULTURE
91
FACULTY OF FORESTRY
92
FACULTY OF VETERINARY MEDICINE
93
FACULTY OF MEDICINE AND HEALTH SCIENCES
94
FACULTY OF HUMAN ECOLOGY
95
FACULTY OF ECONOMICS AND MANAGEMENT
96
FACULTY OF ENGINEERING
97
FACULTY OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLGY
98
FACULTY OF EDUCATIONAL STUDIES
99
FACULTY OF SCIENCE
100
FACULTY OF DESIGN AND ARCHITECTURE
101
FACULTY OF MODERN LANGUAGES AND COMMUNICATION
102
FACULTY OF COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGY
103
FACULTY OF BIOTECHNOLOGY AND BIOMOLECULAR
104
FACULTY OF ENVIRONMENTAL STUDIES
105
FACULTY OF AGRICULTURE SCIENCE AND FOOD
106
FACULTY OF AGRICULTURE SCIENCE AND FOOD DIPLOMA)

STUDY PROGRAMME HANDBOOK 2019/2020
107
FACULTY OF AGRICULTURE
108
FACULTY OF FORESTRY
109
FACULTY OF VETERINARY MEDICINE
110
FACULTY OF MEDICINE AND HEALTH SCIENCES
111
FACULTY OF HUMAN ECOLOGY
112
FACULTY OF ECONOMICS AND MANAGEMENT
113
FACULTY OF ENGINEERING
114
FACULTY OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY
115
FACULTY OF EDUCATIONAL STUDIES
116
FACULTY OF SCIENCE
117
FACULTY OF DESIGN AND ARCHITECTURE
118
FACULTY OF MODERN LANGUAGES AND COMMUNICATION
119
FACULTY OF COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGY
120
FACULTY OF BIOTECHNOLOGY AND BIOMOLECULAR
121
FACULTY OF ENVIRONMENTAL STUDIES
122
FACULTY OF AGRICULTURE SCIENCE AND FOOD (DEGREE)
123
FACULTY OF AGRICULTURE SCIENCE AND FOOD (DIPLOMA)

LECTURE TIMETABLE DIPLOMA AND PRE-DIPLOMA 2020/2021-1
124
DIPLOMA
125
DIPLOMA PREPARATORY SCIENCE PROGRAMME

ADMISSION FOUNDATION
126
ADMISSION REQUIREMENT
127
APPLICATION FORM

UPM ACADEMIC MATTERS
128
Kaedah-Kaedah Universiti Putra Malaysia (Perkara Akademik Prasiswazah)(Pindaan)(No.2) 2016
129
Universiti Putra Malaysia (Academic Matters for Undergraduates)(Amendment)(No.2) Rules 2016
130
Kaedah-Kaedah Universiti Putra Malaysia (Perkara Akademik Prasiswazah)(Pindaan)2016
131
Universiti Putra Malaysia (Academic Matters for Undergraduates)(Amendment) Rules 2016
132
AKTA UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI 1971 PERLEMBAGAAN UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KAEDAH-KAEDAH UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (PERKARA AKADEMIK PRASISWAZAH) 2014
133
UNIVERSITIES AND UNIVERSITY COLLEGES ACT 1971 THE CONSTITUTION OF UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (ACADEMIC MATTERS FOR UNDERGRADUATES) RULES 2014
134
Kaedah UPM Perkara Akademik Doktor Perubatan 2019
135
Kaedah-Kaedah UPM Perkara Akademik Asasi

LECTURE TIMETABLE DIPLOMA AND PRE-DIPLOMA 2021/2022-2
136
LECTURE TIMETABLE DIPLOMA 2021/2022-2

LECTURE TIMETABLE PRE-DIPLOMA 2021/2022-2
137
LECTURE TIMETABLE PRE DIPLOMA 2021/2022-2

LECTURE TIMETABLE DIPLOMA 2021/2022-3
138
DIPLOMA 2021/2022-3
139
DIPLOMA 2021/2022-3

SPECIFIC PROGRAMMES REQUIREMENT
140
FACULTY OF BIOTECHNOLOGY AND BIOMOLECULAR SCIENCES
141
FACULTY OF COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGY
142
FACULTY OF DESIGN AND ARCHITECTURE
143
FACULTY OF EDUCATIONAL STUDIES
144
FACULTY OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY
145
FACULTY OF HUMAN ECOLOGY
146
FACULTY OF MODERN LANGUAGES AND COMMUNICATION
147
FACULTY OF SCIENCE
148
FACULTY OF VETERINARY MEDICINE
149
SCHOOL OF BUSINESS AND ECONOMICS.
150
FACULTY OF AGRICULTURE
DIVISION OF ADMISSION AND DIVISION OF ACADEMIC GOVERNANCE
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
0397696060
0397696060
0389426469
BWGJSA6:18:21