DOKUMEN | BAHAGIAN KEMASUKAN & BAHAGIAN URUS TADBIR AKADEMIK
» DOKUMEN

DOKUMEN

Senarai Dokumen Rujukan Dalaman dan Luaran SPK MS ISO 9001 Peneraju Proses Prasiswazah
1
Senarai Dokumen Rujukan Dalaman dan Luaran SPK MS ISO 9001 Peneraju Proses Prasiswazah

Dasar Latihan Industri
2
Dasar Latihan Industri

JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN BACELOR 2020/2021-1 (BM)
3
FAKULTI PERTANIAN
4
FAKULTI PERHUTANAN DAN ALAM SEKITAR
5
FAKULTI PERUBATAN VETERINAR
6
FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN
7
FAKULTI EKOLOGI MANUSIA
8
SEKOLAH PENGURUSAN DAN EKONOMI
9
FAKULTI KEJURUTERAAN
10
FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI MAKANAN
11
FAKULTI PENGAJIAN PENDIDIKAN
12
FAKULTI SAINS
13
FAKULTI REKABENTUK DAN SENIBINA
14
FAKULTI BAHASA MODEN DAN KOMUNIKASI
15
FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT
16
FAKULTI BIOTEKNOLOGI DAN SAINS BIOMOLEKUL
17
FAKULTI KEMANUSIAAN, PENGURUSAN DAN SAINS
18
FAKULTI SAINS PERTANIAN DAN PERHUTANAN
19
PUSAT KEMAJUAN KOMPETENSI BAHASA

JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN BACELOR 2020/2021-1 (BI)
20
FAKULTI PERTANIAN
21
FAKULTI PERUBATAN VETERINAR
22
FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN
23
FAKULTI EKOLOGI MANUSIA
24
SEKOLAH PENGURUSAN DAN EKONOMI
25
FAKULTI KEJURUTERAAN
26
FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI MAKANAN
27
FAKULTI PENGAJIAN PENDIDIKAN
28
FAKULTI SAINS
29
FAKULTI REKABENTUK DAN SENIBINA
30
FAKULTI BAHASA MODEN DAN KOMUNIKASI
31
FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT
32
FAKULTI BIOTEKNOLOGI DAN SAINS BIOMOLEKUL
33
FAKULTI KEMANUSIAAN, PENGURUSAN DAN SAINS
34
FAKULTI SAINS PERTANIAN DAN PERHUTANAN
35
PUSAT PEMAJUAN DAN KOMPETENSI BAHASA
36
FAKULTI PERHUTANAN DAN ALAM SEKITAR

JADUAL WAKTU KULIAH AMALI BACELOR 2020/2021-1
37
PUSAT PEMAJUAN KOMPETENSI BAHASA
38
FAKULTI BAHASA MODEN DAN KOMUNIKASI
39
FAKULTI BIOTEKNOLOGI DAN SAINS BIOMOLEKUL
40
FAKULTI EKOLOGI MANUSIA
41
FAKULTI EKONOMI DAN PENGURUSAN
42
FAKULTI PERHUTANAN
43
FAKULTI KEJURUTERAAN
44
FAKULTI PERTANIAN
45
FAKULTI PENGAJIAN ALAM SEKITAR
46
FAKULTI PENGAJIAN PENDIDIKAN
47
FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN
48
FAKULTI PERUBATAN VETERINAR
49
FAKULTI REKABENTUK DAN SENIBINA
50
FAKULTI SAINS
51
FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT
52
FAKULTI SAINS PERTANIAN DAN MAKANAN
53
FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI MAKANAN
54
PUSAT KOKURIKULUM DAN PEMBANGUNAN PELAJAR

Garis Panduan Pembangunan Program Akademik Universiti Awam
55
Lampiran 2 GPPA 2018 KPM
56
Lampiran 3 Borang MQA 01
57
Lampiran 4 Borang MQA 02

KALENDER AKADEMIK 2019/2020
58
Bacelor 2019/2020
59
Asasi Sains Pertanian (Perdana)
60
Diploma dan Pra Diploma
61
Eksekutif FEP dan FBMK
62
UPM-IPTS
63
PJJ
64
Diploma Belia Dalam Kerja Pembangunan 2019_2020
65
Master Perubatan 2019_2020
66
Doktor Perubatan 2019_2020 Tahun 1
67
Perubatan 2019_2020 Tahun 2
68
Perubatan 2019_2020 Tahun 3
69
Doktor Perubatan 2019_2020 Tahun 4
70
Perubatan 2019_2020 Tahun 5

NOTIS PENDAFTARAN
71
BACELOR (BM)
72
BACELOR (BI)

JADUAL WAKTU KULIAH AMALI BACELOR 2019/2020-2
73
PUSAT PEMAJUAN KOMPETENSI BAHASA
74
FAKULTI BAHASA MODEN DAN KOMUNIKASI
75
FAKULTI BIOTEKNOLOGI DAN SAINS BIOMOLEKUL
76
FAKULTI EKOLOGI MANUSIA
77
FAKULTI EKONOMI DAN PENGURUSAN
78
FAKULTI PERHUTANAN
79
FAKULTI KEJURUTERAAN
80
FAKULTI PERTANIAN
81
FAKULTI PENGAJIAN ALAM SEKITAR
82
FAKULTI PENGAJIAN PENDIDIKAN
83
FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN
84
FAKULTI PERUBATAN VETERINAR
85
FAKULTI SAINS
86
FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT
87
FAKULTI SAINS PERTANIAN DAN MAKANAN
88
FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI MAKANAN
89
PUSAT KOKURIKULUM DAN PEMBANGUNAN PELAJAR

BUKU PANDUAN PROGRAM 2018/2019
90
FAKULTI PERTANIAN
91
FAKULTI PERHUTANAN
92
FAKULTI PERUBATAN VETERINAR
93
FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN
94
FAKULTI EKOLOGI MANUSIA
95
FAKULTI EKONOMI DAN PENGURUSAN
96
FAKULTI KEJURUTERAAN
97
FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI MAKANAN
98
FAKULTI PENGAJIAN PENDIDIKAN
99
FAKULTI SAINS
100
FAKULTI REKABENTUK DAN SENIBINA
101
FAKULTI BAHASA MODEN DAN KOMUNIKASI
102
FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT
103
FAKULTI BIOTEKNOLOGI DAN SAINS BIOMOLEKUL
104
FAKULTI PENGAJIAN ALAM SEKITAR
105
FAKULTI SAINS PERTANIAN DAN MAKANAN
106
FAKULTI SAINS PERTANIAN DAN MAKANAN (DIPLOMA)

BUKU PANDUAN PROGRAM 2019/2020
107
FAKULTI PERTANIAN
108
FAKULTI PERHUTANAN
109
FAKULTI PERUBATAN VETERINAR
110
FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN
111
FAKULTI EKOLOGI MANUSIA
112
FAKULTI EKONOMI DAN PENGURUSAN
113
FAKULTI KEJURUTERAAN
114
FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI MAKANAN
115
FAKULTI PENGAJIAN PENDIDIKAN
116
FAKULTI SAINS
117
FAKULTI REKABENTUK DAN SENIBINA
118
FAKULTI BAHASA MODEN DAN KOMUNIKASI
119
FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT
120
FAKULTI BIOTEKNOLOGI DAN SAINS BIOMOLEKUL
121
FAKULTI PENGAJIAN ALAM SEKITAR
122
FAKULTI SAINS PERTANIAN DAN MAKANAN (IJAZAH)
123
FAKULTI SAINS PERTANIAN DAN MAKANAN (DIPLOMA)

JADUAL WAKTU KULIAH DIPLOMA DAN PRA DIPLOMA 2020/2021-1
124
DIPLOMA
125
PRA DIPLOMA

JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN DIPLOMA DAN PRA DIPLOMA 2019/2020-2
126
DIPLOMA
127
PRA DIPLOMA

ADMISSION FOUNDATION
128
APPLICATION FORM
129
ADMISSION REQUIREMENT

KAEDAH UPM
130
Kaedah-Kaedah Universiti Putra Malaysia (Perkara Akademik Prasiswazah)(Pindaan)(No.2) 2016
131
Universiti Putra Malaysia (Academic Matters for Undergraduates)(Amendment)(No.2) Rules 2016
132
Kaedah-Kaedah Universiti Putra Malaysia (Perkara Akademik Prasiswazah)(Pindaan)2016
133
Universiti Putra Malaysia (Academic Matters for Undergraduates)(Amendment) Rules 2016
134
AKTA UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI 1971 PERLEMBAGAAN UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KAEDAH-KAEDAH UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (PERKARA AKADEMIK PRASISWAZAH) 2014
135
UNIVERSITIES AND UNIVERSITY COLLEGES ACT 1971 THE CONSTITUTION OF UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (ACADEMIC MATTERS FOR UNDERGRADUATES) RULES 2014
136
Kaedah UPM Perkara Akademik Doktor Perubatan 2019

KONFERENSI
137
SYARAT-SYARAT
BAHAGIAN KEMASUKAN & BAHAGIAN URUS TADBIR AKADEMIK
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
0397696060
0389426469
B1611520941