DOKUMEN | BAHAGIAN KEMASUKAN & BAHAGIAN URUS TADBIR AKADEMIK
» DOKUMEN

DOKUMEN

Garis Panduan Pembangunan Program Akademik Universiti Awam
1
Lampiran 2 GPPA 2018 KPM
2
Lampiran 3 Borang MQA 01
3
Lampiran 4 Borang MQA 02

KALENDER AKADEMIK 2019/2020
4
Bacelor
5
Asasi Sains Pertanian (Perdana)
6
Diploma dan Pra Diploma
7
Eksekutif FEP dan FBMK
8
UPM-IPTS
9
PJJ
10
Diploma Belia Dalam Kerja Pembangunan 2019_2020
11
Master Perubatan 2019_2020
12
Perubatan 2019_2020 Tahun 1
13
Perubatan 2019_2020 Tahun 2
14
Perubatan 2019_2020 Tahun 3
15
Perubatan 2019_2020 Tahun 4
16
Perubatan 2019_2020 Tahun 5

NOTIS PENDAFTARAN
17
BACELOR (BM)
18
BACELOR (BI)

JADUAL WAKTU KULIAH AMALI BACELOR 2019/2020-1
19
PUSAT PEMAJUAN KOMPETENSI BAHASA
20
FAKULTI BAHASA MODEN DAN KOMUNIKASI
21
FAKULTI BIOTEKNOLOGI DAN SAINS BIOMOLEKUL
22
FAKULTI EKOLOGI MANUSIA
23
FAKULTI EKONOMI DAN PENGURUSAN
24
FAKULTI PERHUTANAN
25
FAKULTI KEJURUTERAAN
26
FAKULTI PERTANIAN
27
FAKULTI PENGAJIAN ALAM SEKITAR
28
FAKULTI PENGAJIAN PENDIDIKAN
29
FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN
30
FAKULTI PERUBATAN VETERINAR
31
FAKULTI REKABENTUK DAN SENIBINA
32
FAKULTI SAINS
33
FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT
34
FAKULTI SAINS PERTANIAN DAN MAKANAN
35
FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI MAKANAN

JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN BACELOR 2018/2019-2
36
FAKULTI PERTANIAN
37
FAKULTI PERHUTANAN
38
FAKULTI PERUBATAN VETERINAR
39
FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN
40
FAKULTI EKOLOGI MANUSIA
41
FAKULTI EKONOMI DAN PENGURUSAN
42
FAKULTI KEJURUTERAAN
43
FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI MAKANAN
44
FAKULTI PENGAJIAN PENDIDIKAN
45
FAKULTI SAINS
46
FAKULTI REKABENTUK DAN SENIBINA
47
FAKULTI BAHASA MODEN DAN KOMUNIKASI
48
FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT
49
FAKULTI BIOTEKNOLOGI DAN SAINS BIOMOLEKUL
50
FAKULTI PENGAJIAN ALAM SEKITAR
51
FAKULTI SAINS PERTANIAN DAN MAKANAN
52
PUSAT KEMAJUAN KOMPETENSI BAHASA

JADUAL WAKTU KULIAH AMALI BACELOR 2018/2019-2
53
PUSAT PEMAJUAN KOMPETENSI BAHASA
54
FAKULTI BAHASA MODEN DAN KOMUNIKASI
55
FAKULTI BIOTEKNOLOGI DAN SAINS BIOMOLEKUL
56
FAKULTI EKOLOGI MANUSIA
57
FAKULTI EKONOMI DAN PENGURUSAN
58
FAKULTI PERHUTANAN
59
FAKULTI KEJURUTERAAN
60
FAKULTI PERTANIAN
61
FAKULTI PENGAJIAN ALAM SEKITAR
62
FAKULTI PENGAJIAN PENDIDIKAN
63
FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN
64
FAKULTI PERUBATAN VETERINAR
65
FAKULTI REKABENTUK DAN SENIBINA
66
FAKULTI SAINS
67
FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT
68
FAKULTI SAINS PERTANIAN DAN MAKANAN
69
FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI MAKANAN
70
PUSAT KOKURIKULUM DAN PEMBANGUNAN PELAJAR

BUKU PANDUAN PROGRAM 2018/2019
71
FAKULTI PERTANIAN
72
FAKULTI PERHUTANAN
73
FAKULTI PERUBATAN VETERINAR
74
FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN
75
FAKULTI EKOLOGI MANUSIA
76
FAKULTI EKONOMI DAN PENGURUSAN
77
FAKULTI KEJURUTERAAN
78
FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI MAKANAN
79
FAKULTI PENGAJIAN PENDIDIKAN
80
FAKULTI SAINS
81
FAKULTI REKABENTUK DAN SENIBINA
82
FAKULTI BAHASA MODEN DAN KOMUNIKASI
83
FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT
84
FAKULTI BIOTEKNOLOGI DAN SAINS BIOMOLEKUL
85
FAKULTI PENGAJIAN ALAM SEKITAR
86
FAKULTI SAINS PERTANIAN DAN MAKANAN
87
FAKULTI SAINS PERTANIAN DAN MAKANAN (DIPLOMA)

BUKU PANDUAN PROGRAM 2019/2020
88
FAKULTI SAINS PERTANIAN DAN MAKANAN (DIPLOMA)

JADUAL WAKTU KULIAH DIPLOMA DAN PRA DIPLOMA 2019/2020-1
89
DIPLOMA
90
PRADIP

JADUAL WAKTU KULIAH DIPLOMA DAN PRA DIPLOMA 2018/2019-2
91
DIPLOMA 2018/2019-2
92
PERSEDIAAN DIPLOMA 2018/2019-2

JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN DIPLOMA DAN PRA DIPLOMA 2018/2019-2
93
DIPLOMA
94
PERSEDIAAN DIPLOMA

ADMISSION BACHELOR
95
ENTRY REQUIREMENT
96
SPECIFIC PROGRAMME
97
ENGLISH PROFICIENCY
98
PROGRAMMED OFFERED
99
DURATION OF STUDY
100
MQA

BORANG-BORANG PENCALONAN HADIAH UNIVERSITI PRASISWAZAH
101
Maklumat & Kriteria Pencalonan
102
BORANG PENCALONAN HADIAH UNIVERSITI FAKULTI
103
GP HADIAH UNIVERSITI
104
Borang Laporan Pencapaian
105
Panduan Skema Pemarkahan
106
Cadangan Borang Skor Temubual
107
Pencalonan Hadiah Universiti_Prasiswazah Sesi 20172018
108
Template Pengiraan Markah

BORANG-BORANG PENCALONAN HADIAH UNIVERSITI SISWAZAH
109
Maklumat & Kriteria Pencalonan Hadiah Universiti Siswazah
110
Borang Hadiah Universiti (Pingat Emas PhD)
111
Borang Hadiah Universiti (Pingat Emas Master dengan Tesis)
112
Borang Hadiah Tahunan MTDC
113
Score Sheet_Hadiah Buku MTDC
114
Pencalonan Hadiah Universiti_Siswazah Sesi 20172018
115
Buku MTDC

BROSUR ANTARABANGSA
116
BROSUR 2018

ADMISSION FOUNDATION
117
APPLICATION FORM
118
ADMISSION REQUIREMENT

KAEDAH UPM
119
Kaedah-Kaedah Universiti Putra Malaysia (Perkara Akademik Prasiswazah)(Pindaan)(No.2) 2016
120
Universiti Putra Malaysia (Academic Matters for Undergraduates)(Amendment)(No.2) Rules 2016
121
Kaedah-Kaedah Universiti Putra Malaysia (Perkara Akademik Prasiswazah)(Pindaan)2016
122
Universiti Putra Malaysia (Academic Matters for Undergraduates)(Amendment) Rules 2016
123
PERKARA AKADEMIK_BM
124
ACADEMIC MATTERS_BI

KONFERENSI
125
SYARAT-SYARAT
BAHAGIAN KEMASUKAN & BAHAGIAN URUS TADBIR AKADEMIK
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
0397696060
0389426469
B1566270396